Make Room for Design
16.-22.09.24
XIX DÖÖ

Jaga üritust

Michael Thomson

Michael Thomson
Pärast 3D-disaini õpingud Põhja-Iirimaal ja Saksamaal asutas Michael Thomson 1995.a Londonis firma Design Connect, et läbidisainikesksuse ja -tugiteenuste abistada firmasid majanduskasvu strateegiate väljatöötamisel.
 Aastatel 2001-2005 töötas Michael kaks ametiaega WDO-s (Maailma Disainiorganisatsioonis), ta oli ka Maailma Disainipealinnade komitee liige (Torino 2008, Seoul 2010). Tema algatusel viidi läbi esimene riikliku disainipoliitikateemaline rahvusvaheline konverents. Aastatel 2000-2009 oli Michael BEDA (Euroopa disainiassotsiatsioonide büroo) liige, asepresident ja president. Tema algatusel lülitas Euroopa Komisjon aastal 2010 esmakordselt disaini oma innovatsioonistrateegia programmi. Hetkel on tema tähelepanu koondunud haiglasektorija transiitlennujaamade strateegia väljaarendamise teemadele. 
Talle omistatud aunimetused – Jaapani Disaini Suursaadik (2013), Aalto Ülikooli auprofessor (2014).

Disainikeskne strateegia tagab kasvu ja eesmärgiselguse
Tuginedes 22-aastasele koostöökogemusele erinevate organisatsioonidega üle kogu maailma, avab disainivaldkonna strateeg ja konsultant Michael disaini rolli toimuvate kultuuriliste muutuste ja nende mõju kujundamisel organisatsiooni ja tiimi tasandil. 
Disaini võib pidada kõrgtasandi strateegiaks. Disainimeetodid aitavad kaasa ühise keele leidmisele erinevate huvirühmade tasandil, kes, olenemata organisatsiooniti lahknevatest tegevuskavadest, soovivad saavutada ühiseid eesmärke.
 Disaini eestkostjad ja juhid oskavad tänu disainikesksele strateegiale saavutada kasvu tagava eesmärgiselguse, juhtides lahenduste juurutamisest tulenevaid muutusi ning pidades silmas kasutajate vajadusi nii organisatsioonis sees kui väljaspool.