Make Room for Design
16.-22.09.24
XIX DÖÖ

Jaga üritust

Christian Pagh

Christian Pagh, filosoofiateaduste ja kaasaegse kunsti magister, Kopenhaageni Ärikooliprofessor, on Kopenhaagenis paikneva disainiagentuuri Urgent.Agency asutaja ja kultuurikorraldaja. Agentuur tegeleb kultuuridisaini arengustrateegiate, linnaplaneeringute ja kaasaja väljakutsetest lähtuvate uute lahenduste otsimisega. Christian on juhtinud mitmeid projekte, mille teemaks on kultuurilise planeerimise, placemakin´u (mitmekülgne lähenemine avaliku ruumi planeerimisele, kujundamisele ja haldamisele) ja disaini ühisosa. Teda köidavad enim tähelepanekutel ja loovusel põhinevad projektid.

Toome seosed pärisellu
Kuidas elustada disainikultuur organisatsiooni kontekstis ja muuta see headest kavatsustest reaalseteks tegevusteks? Christian Urgent.Agency´st jagab teiega oma häid kogemusi ja annab nõu, kuidas suunata disainimõtlemisest lähtuvaid uuendusi ja strateegilisi protsesse. Ettekanne põhineb veendumusel, et nii humanitaarteaduste kui disainimaalima toel on võimalik rakendada inimkeskset töökorraldust. Esineja kutsub seminarist osalejaid jagama oma kogemusi selles vallas.